Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE SITE

Înainte de a utiliza sau obține informații, descărca oferte de preț, solicita servicii sau produse prin intermediul acestui site de prezentare, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de mai jos.

 1. Informații persoană juridică, administrator site

SC Eurodidact SRL – Editura Eurodidact, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Piața Karl Liebknecht nr. 2, județul Cluj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J12/1471/2000, cod de identificare fiscală 13612036, denumită în continuare Eurodidact.

 1. Acceptare TCGUS

Eurodidact vă oferă accesul în site-ul de prezentare și utilizarea acestuia, în condițiile acceptării de către dumneavoastră a acestor termeni și condiții. Prin accesarea, utilizarea, obținerea sau achiziționarea oricărui produs, conținut, informații sau servicii prin intermediul acestui site, dumneavoastră sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții.

 1. Drepturi de autor

Vizitatorul/Clientul/Colaboratorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va descărca/ utiliza conținutul site-ului de prezentare al Editurii Eurodidact, imagini, descrieri, elemente grafice, fără acordul scris al Eurodidact, întrucât acesta, în integralitatea lui, reprezintă proprietatea administratorului, fiind protejat de legea dreptului de autor și de legile conexe, referitoare la proprietatea intelectuală și industrială. Denumirea Eurodidact, sigla și culorile constituie marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – OSIM.

 1. Perfectarea contractului la distanță, valabilitate

Lansarea unei comenzi prin intermediul acestui site constituie acordul cumpărătorului/clientului de a accepta comunicarea prin mijloacele puse la dispoziție sau precizate de site. Raporturile contractuale la distanță între Eurodidact și Client încep în momentul confirmării comenzii de către Eurodidact, prin site, telefon, e-mail sau fax. În absența acestei confirmări, Eurodidact nu consideră o comandă transmisă de client ca având valoare de contract. (Din motive tehnice această comandă ar putea să nu ajungă în sistemul de înregistrare. Pentru a evita orice incertitudine, vă rugăm solicitați întotdeauna confirmarea comenzilor dvs.)

 1. Prețuri, modalități de plată, facturare

Prețurile sunt afișate în cadrul ofertelor descărcate sau solicitate de client și primite de acesta; toate prețurile sunt finale. Pentru toate comenzile cu valori de peste 100 lei, Editura achita integral taxele poștale. În situații speciale, precizate în scris, oferte cu valabilitate limitată, livrările comenzilor sub plafonul amintit sunt efectuate cu taxe poștale achitate de Eurodidact. La comenzile cu valori mai mici de 100 de lei, taxele medii de livrare prin Poșta Română sunt de 10 lei/colet. Celelalte detalii sunt precizate la paginile dedicate: comenzi și livrări sau avantaje și modalități de plată.

 1. Stocuri, garanții, politică de returnare
  6.1. Stocuri

Produsele ofertate sunt, de regulă, disponibile în stoc. În cazul în care stocul unui produs s-a diminuat sau epuizat se trece la refacerea lui, informându-se clientul cu privire la garantarea disponibilității la livrare a produsului solicitat. Unele produse speciale, cum ar fi catalogul clasei, au stocuri limitate odată cu începerea noului an școlar.

Clienții vor fi informați corect, conform termenilor și condițiilor, de disponibilitatea produselor comandate, după caz, înainte de confirmarea livrării, sau simultan cu nota de confirmare. Erorile de comunicare în această privință nu sunt posibile decât prin excepție.

       6.2. Garanție

Produse cu livrare prin poștă, sunt conforme descrierilor din ofertă, ambalate ori sigilate de Eurodidact și însoțite de factura fiscală; produsele care necesită garanție vor fi însoțite și de certificatul de garanție.

     6.3. Retrunarea produselor

Legea comerțului electronic nr. 365/2002, republicată în 2006, precizează: „Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”. În acest caz „consumatorul” nu este o altă persoană juridică, sau instituție de învățământ, acesta poate fi doar o persoană fizică sau asociații de persoane fizice! Acest drept al consumatorului devine deci, o obligație, în cazul în care dorește să renunțe la decizia de cumpărare. Dar „Consumatorul nu poate denunța unilateral contracte de furnizare a produselor, în cazul în care acestea au fost desigilate de către consumator”!

În consecință, Eurodidact oferă clienților săi, persoane fizice, posibilitatea să returneze produsele cumpărate, dacă sunt respectate următoarele condiții:

- anunță Eurodidact despre intenția respectivă în cele 10 zile lucrătoare specificate de lege;

- produsele livrate vor avea ambalajul original nedeteriorat la returnare;

- în cazul uzării ambalajului original în timpul transportului la livrare, clientul va lua măsuri de protejare a coletului prin supraambalare, fără desfacerea ambalajului original al acestuia;

- clientul suportă cheltuielile de transport și respectă politica de retur specificată în site;

- Eurodidact suportă integral cheltuielile poștale de returnare doar în cazul în care clientul constată că produsele primite nu corespund comenzii trimise.

În cazul persoanelor juridice, returnarea produselor se face în condițiile stipulate de contractele comerciale dintre părți.

     6.4. Politica de retur

În acest caz clientul/consumatorul/cumpărătorul, persoană fizică, după ce a luat decizia de returnare a produselor solicitate, procedează astfel:

 1. Informează Eurodidact despre intenția sa de returnare în termenul legal de 10 zile lucrătoare de la data primirii coletului; informarea se face prin e-mail, specificând numărul facturii care a însoțit coletul.
 2. Așteaptă confirmarea de primire Eurodidact în maximum 24 de ore;
 3. Returnează produsele conform punctului 6.3., achitând taxele poștale și, în maximum 30 de zile, primește contravaloarea facturii.
 4. În cazul cărților, acestea nu pot fi returnate decât în situația constatării unor contradicții majore între denumirile titlurilor solicitate și cele primite.

 În cazul în care apar divergențe în privința achitării obligațiilor părților, acestea se vor soluționa pe cale amiabilă prin corespondență între client-furnizor; orice reclamație se adresează în scris pe adresa de e-mail a Eurodidact, recomandabil pe aceeași adresă unde s-a lansat comanda, dacă aceasta s-a făcut în acest mod sau la una din adresele: comenzi@eurodidact.ro, redacție@eurodidact.ro, eurodidactcluj@gmail.com, studiimonografice@eurodidact.ro.

Eurodidact se obligă să dea curs și să găsească soluționări eventualelor reclamații transmise de clienții săi persoane fizice sau juridice, în maximul 30 de zile calendaristice.

Dacă, în pofida acestor demersuri, clientul – persoană fizică – nu este mulțumit de soluționarea propusă de Eurodidact, acesta va informa Editura despre concluzia sa și se va putea adresa, mai departe, la ANPC, în condițiile legii; în cazul persoanelor juridice, după același termen de 30 de zile al soluționărilor amiabile, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești din Cluj-Napoca, dacă prin contract nu se prevede altfel.

Important!

Conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, reclamațiile și sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice. Divergențele între operatorii economici (sau între aceștia și instituții de învățământ cu personalitate juridică) nu intră în sfera de competență a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Conform prevederilor legale reclamațiile și sesizările se fac în format scris sau în format electronic și se transmit prin poșta clasică sau electronică la sediul comerciantului care a livrat produsul/prestat serviciul solicitat. Reclamația ulterioară, în absența soluționării favorabile de către comerciant, se poate face la sediile comisariatelor județene ale ANPC, prin poșta clasică sau electronică sau se depun personal.

Reclamația sau sesizarea se face în nume personal. Reclamația/sesizarea clientului nemulțumit se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu condiția ca aceasta să fie însoțită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanța și, dacă există – contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz. Reclamațiile, pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Județene trebuie să îndeplinească condițiile prezentate mai sus, altfel acestea se vor clasa din lipsă de informații, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002: „Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează”.

 1. Program de lucru, livrări, termene

Programul normal de lucru al Eurodidact este de luni până vineri, între orele 9 și 17. În condiții speciale se poate extinde sau restrânge programul zilnic și săptămânal, în funcție de complexitatea și numărul comenzilor sau solicitărilor. Comenzi sau comunicări, informări diverse se pot face non-stop.

Produsele solicitate, precizate în oferte sau cele personalizate și a căror livrare a fost asumată de Eurodidact vor fi furnizate prin poștă, curieri sau personal, prin delegat, la sediul său din Cluj-Napoca, Piața Karl Liebknecht nr. 2, la data și ora comunicate în prealabil, în condițiile TCGUS.

Termenul de livrare pentru produsele din oferte este de 1-10 zile lucrătoare din momentul confirmării livrării. Data de livrare poate fi modificată prin acordul părților. Externalizarea serviciului de livrare – poștă, curierat – poate conduce la unele decalaje cu privire la momentul de intrare în posesia clientului a produselor solicitate. Acestea sunt situații excepționale, de regulă independente de Eurodidact.

 1. Obligațiile cumpărătorului

Pentru ca livrarea produselor solicitate să se producă în condiții normale, cumpărătorul își asumă următoarele obligații:

- să furnizeze informații reale, corecte și actuale despre entitatea sa atunci când acestea i se cer;

- să accepte soluționarea eventualelor probleme în termen de 30 de zile de la data sesizării acestora printr-un e-mail adresat Eurodidact;

- să accepte Termenii și Condițiile prezente odată cu lansarea comenzilor și să achite contravaloarea mărfii prin metodele și la termenele asumate în momentul transmiterii comenzii sau precizate aici.

 1. Obligațiile furnizorului/vânzătorului

Asumate și prin alte documente, sunt:

- să pună la dispoziția clienților oferte de produse cât mai actuale, cu un conținut clar și detaliat;

- să contacteze clienții pentru confirmarea comenzilor, prin e-mail, fax, sms sau telefonic;

- să livreze produsele în 1-10 zile; cu informarea clientului, termenul poate fi modificat; în cazul produselor speciale, destinate unor situații de început de an școlar sau unor momente bine delimitate în timp, cum ar fi cataloagele școlare, diplomele pentru premii etc., acestea se vor livra cu prioritate, ținând cont de aceste imperative de utilizare a lor în cadrul unităților de învățământ.

- să utilizeze datele personale colectate de la clienți/utilizatori/vizitatori în concordanță cu secțiunea legată de “politica de confidențialitate”.

 1. Politica de confidențialitate

Eurodidact încurajează comunicarea optimă dintre clienți și structurile sale de informare prin garantarea securizării comenzilor, corespondenței pe tema acestora, precum și în privința datelor cu caracter personal comunicate de client cu scopul de a procesa comenzile de produse solicitate. Eurodidact nu va înstrăina voit, sub nicio formă, adresa dvs. de e-mail cu care v-ați abonat la newsletter sau ați comunicat cu noi, unor terțe persoane fără acordul scris al dumneavoastră.

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, precum și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precizează obligațiile administratorului de a utiliza, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre clienți, membri familiei acestora, ori o altă persoană. Scopul colectării acestor date este legat de onorarea comenzilor, reclamă-marketing-publicitate și realizarea de statistici proprii necesare dezvoltării serviciilor oferite. Administratorul site-ului colectează de la clienți date cu caracter personal (nume și prenume, e-mail, număr de telefon, adresa și alte date pentru facturare) numai dacă sunt furnizate în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora conduce la imposibilitatea procesării comenzilor transmise către Eurodidact.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul Serviciului Comercial/ Marketing al Eurodidact și companiilor de poștă sau curierat pentru informarea clienților, procesarea și livrarea coletelor. Conform Legii nr. 677/2001, clienții beneficiază de dreptul de acces, intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, clienții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, solicitând ștergerea acestora din baza de date a Eurodidact. Acest drept de opoziție poate fi exclus doar pentru anumite prelucrări prevăzute de lege, cum ar fi cele efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție ș.a., aceste prelucrări având un caracter obligatoriu. Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, clienții se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul firmei. Dacă unele din datele clienților sunt inexacte, aceștia vor informa Eurodidact și vor transmite corecturile care se impun, în timp optim.

Clienții/vizitatorii prin acceptarea termenilor și condițiilor sunt de acord cu colectarea automată a unor date prin intermediul Cookie-urilor; acestea sunt fișiere text, controlate de browser-ul de internet, care, în versiunea standard, este setat să le accepte. La accesarea site-ului eurodidact.ro acesta va solicita browser-ului de internet să stocheze cookie în memoria PC-ului. Informațiile din cookie-uri generează reținerea anumitor setări sau acțiuni desfășurate/produse între două sesiuni distincte, mărind astfel viteza de încărcare a paginilor la următoarele vizite. În unele situații poate fi reținută adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referință, după caz. Aceste informații sunt necesare pentru a crește calitatea serviciilor oferite vizitatorilor sau clienților site-ului și nu vor fi comercializate sau înstrăinate la terți.

 1. Litigii

Acești termeni și condiții generale de utilizare a site-ului și vânzare a produselor Eurodidact (TCGUS) se supun legislației române. În caz de litigiu, dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu are efect după înregistrarea reclamației la sediul Eurodidact și expirarea termenului prevăzut, se va apela la instanța judecătorească a Tribunalului teritorial.

Anunț!

Din luna aprilie 2015 Editura Eurodidact poate fi găsită, iată, și în spațiul virtual!

Vă invităm, stimați clienți mai vechi, dar și pe dumneavoastră, cei care ne descoperiți acum, să ne treceți pragul și în această locație. Înscrieți-vă pe site-ul nostru și vă vom recompensa cu întreaga noastră atenție, oferte speciale, promoții și acces permanent la produsele reduse.

În calitatea dvs. de clienți înscriși, veți avea plăcerea de a descoperi și alte surprize de sezon! Vă așteptăm!

Să ne comunicați, de asemenea, dacă doriți să primiți în continuare informările noastre și în format tipărit.

 • carte8
 • carte7 • carte4
 • carte2
 • carte3 • Comments are closed.